Skip links

Jornada Nou decret seguretat industrial | 29 de maig

Objectius

Amb la publicació del Decret 192/2023 de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han derogat quasi 200 normes de diferents àmbits reglamentaris, que han quedat actualitzades i recollides en un únic text. El Departament d’Empresa i Treball, conjuntament amb les entitats que figuren en aquest programa com a col·laboradores, han cregut necessari organitzar una Jornada tècnica per explicar les novetats que suposa aquest Decret a les persones i empreses afectades.

Aquesta Jornada pretén per tant, explicar bàsicament quines són les funcions, responsabilitats i obligaciones de totes les persones físiques i jurídiques que intervenen en qualsevol dels establiments o instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del nou reglament, i saber també, com a partir d’ara l’Administració exercirà el control d’aquestes persones i les sancions que es poden imposar pels incompliments reglamentaris.

Persones destinatàries

  • Personal d’empreses instal·ladores
  • Tallers de reparació de vehicles
  • Enginyeries que desenvolupin activitats que són competència del Departament d’Empresa i Treball
  • Organismes de control

Data

Dimecres, 29 de maig de 2024

Horari 

De 9:15 a 13:30h

Lloc

Auditori Enric Granados, Sala 1 (Pl. de Josep Prenafeta, s/n 25004 Lleida)

Important

La inscripció es realitzarà per rigorós ordre de rebuda de comunicacions. No es garanteix l’accés a la Jornada a les persones que no disposin de la inscripció prèvia.

 

Inscriu-te des de l'àrea privada
Organitzat per:
Amb la col·laboració de: