Skip links

Col·laboracions

Partners

El conveni té l’objectiu de donar a conèixer la Guia per a empreses elaborada per l’Associació per millorar la gestió del càncer en l’àmbit laboral i així ajudar empresa i treballador en aquesta lluita. S’hi recullen punts com donar xerrades a aquelles empreses que ho creguin convenient tant a departaments en concret com als treballadors en general, acompanyar a aquelles que necessitin el seu suport en un moment determinat, i fer arribar tots els serveis i prestacions que ofereix l’Associació contra el càncer per tota la província a totes les empreses associades.

Servei de consultoria, auditoria i formació en adaptació de la llei de protecció de dades RGPD / LOPDGDD i experts en regulació de les transaccions i comunicacions electròniques de pàgines web, blogs o botigues virtuals.

Descomptes exclusius per a expositors a la Fira de Sant Miquel, organitzada al recinte firal de Fira de Lleida.

Descomptes exclusius per a expositors a la Fira de Sant Josep, organitzada al recinte firal de Fira de Mollerussa.

Conveni de cooperació educativa entre la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

ON4 ofereix serveis professionals de formació i consultoria en igualtat, tals com la implantació del Pla d’Igualtat, Valoració dels Llocs de Treball, Creació de fitxes laborals, Auditoria retributiva, Prevenció de l’assetjament i altres que puguin esser relacionats als esmentats. Aplicació per als socis d’un descompte del 15% en els serveis jurídics.

Entitats

Formem part de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. A CONFEMETAL s'agrupen 76 associacions que representen un nombre proper a 220.000 empreses, les quals ocupen més d'un milió i mig de treballadors i 320.000 autònoms. Representen el sector de la Indústria, el Comerç i els Serveis del Sector del Metall, tant a nivell territorial, amb 40 associacions provincials, com a nivell sectorial, amb 36 associacions nacionals representatives de les diverses branques d'activitat.

Som entitat adherida a Xarxa Emprèn, la xarxa d'entitats públiques i privades, promoguda per la Generalitat de Catalunya, que presta serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya i altres serveis de promoció i foment de l'emprenedoria per enfortir l'ecosistema emprenedor.

Formem part de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. A CONFEMETAL s'agrupen 76 associacions que representen un nombre proper a 220.000 empreses, les quals ocupen més d'un milió i mig de treballadors i 320.000 autònoms. Representen el sector de la Indústria, el Comerç i els Serveis del Sector del Metall, tant a nivell territorial, amb 40 associacions provincials, com a nivell sectorial, amb 36 associacions nacionals representatives de les diverses branques d'activitat.

Formem part de la patronal de les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya. Representem, defensem i impulsem el teixit empresarial de pimes i autònoms amb el seu suport i fent extensius tots els seus serveis als nostres associats.

Som entitat adherida a Xarxa Emprèn, la xarxa d'entitats públiques i privades, promoguda per la Generalitat de Catalunya, que presta serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya i altres serveis de promoció i foment de l'emprenedoria per enfortir l'ecosistema emprenedor.