Skip links

Negociació del conveni

Conveni col·lectiu de les comarques de Lleida

La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la Província de Lleida és l’organització patronal del metall de la província de Lleida que ostenta la representativitat del sector per la negociació del conveni col·lectiu sector indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida.