Skip links

Formació Dual

Programes de

Formació DUAL

FEMEL en col·laboració amb la Fundación Confemetal us ofereix dos itineraris formatius de formació dual: Operari de Soldadura i Operari de Manteniment / Muntador industrial. Un model formatiu en alternança amb l'activitat professional del treballador (entre 16 i 29 anys). L'aprenent compagina formació i rendiment laboral real a l'empresa. D'aquesta manera, possibilita a les empreses dotar-se de mà d'obra qualificada en aquelles ocupacions o llocs de treball que demanden, alhora que obté grans avantatges a nivell productiu, laboral i econòmic.

Duració dels contractes

Duració mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys.

Distribució de la jornada

1r any: 65% feina / 35% formació
2n any: 85% feina / 15% formació

Requisits dels treballadors

 • Edat: entre 16 i 29 anys (sense límit per a persones amb discapacitat superior al 33%)
 • Experiència: sense qualificació ni experiència laboral superior a un any en el lloc que es desitja cobrir
 • Situació laboral: desocupat, inscrit com a demandant d'ocupació al SEPE
 • Estudis: Nivell 1 sense titulació. Per a les ocupacions de Nivell 2 es requereixen estudis mínims d'ESO, FP II o titulació equivalent

Avantatges econòmics, productius i laborals

Durant el contracte
 • Reducció de les quotes empresarials de la Seguretat Social: Bonificació en les quotes de la SS: 119 €/mes sobre una quota fixa de 170,69 € de seguros socials.
 • Retorn del cost formatiu: El treballador rep formació relacionada amb la seva ocupació i l'empresa es bonifica el seu cost (bonificació addicional al crèdit formatiu assignat a l'empresa per formació professional). L'empresa designa un tutor laboral per donar suport al treballador i se li bonifica de manera addicional:
  • Empreses de més de 5 treballadors, 1,5 € per cada alumne i hora de tutoria fins a un màxim de 40 hores al mes i alumne.
  • Empreses de menys de 5 treballadors, 2 € per cada alumne i hora de tutoria fins a un màxim de 40 hores al mes i alumne.
Al finalitzar el contracte
 • Si l'empresa contracta com a indefinit el treballador, l'empresa pot rebre en els següents 3 anys: 4.608€ en el cas dels homes i 5.292€ per dona treballadora.
 • Formació adaptada a les necessitats del lloc de treball.
 • Millora la capacitació específica.
 • Afavoreix la continuïtat de la mà d'obra qualificada.
 • Redueix els costos d'integració laboral productiva.
 • Millora de la productivitat i augmenta la competitivitat.
 • La major part de la jornada es dedica al treball.
 • Afavoreix la motivació i l'increment de la fidelitat.

Implantació

ACREDITACIÓ

Acreditem els centres de formació per impartir la formació i, si cal, acreditem les instal·lacions de la vostra empresa.

ITINERARI

Dissenyem "a mida" l'itinerari de formació dels aprenents perquè adquireixin les competències del lloc requerit per l'empresa.

SELECCIÓ

Donem suport en la selecció dels candidats.

FORMACIÓ

Impartim la formació, proporcionant formadors amb àmplia experiència professional i docent.

ASSESSORAMENT

Assessorem permanentment durant el disseny, la posada en marxa, l'execució i la justificació del programa.

T’interesa? Demana més informació!


  INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: FEMEL. Finalidad del tratamiento: Gestionar las consultas planteadas y el envío de newsletters, comunicaciones comerciales y promociones. Legitimación del tratamiento: Interés legítimo y consentimiento del interesado/a. Conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo o durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. Destinatarios: Prestadores de servicio o colaboradores. Derechos: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: info@femel.org. Información adicional: Puede consultar la información adicional en nuestra Política de Privacidad.