Skip links

Òrgans de govern

L’Assemblea General de la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida està configurada per tots els socis que formen part de les quatre associacions adherides a l’entitat. El Comitè Executiu està format pels quatre presidents de cada associació i cinc membres representants de cadascuna.

Jordi Rull

Director General de Metalic (Associació Transformats Metàl·lics)

APRICMA

President

Marc Gili

Vocals

Josep Solans
M.Àngels Triginer
Joan Duró
Josep Ramon Pons
Ferran Iturbe

GREMI DE TALLERS

President

Antoni Esteve

Vocals

Octavi Pérez
Antoni Miquel
Jordi Melé
Pere Mora

EL GREMI

President

Jordi Pifarré

Vocals

Joan Fornés
Joan Valls
Jordi Moreno
Jose Muñoz

TRANSFORMATS

President

Àngel Cercós

Vocals

Eulali Nieto
Ignasi Lloret
Jordi Salud
Marcel Montoy
Ramon Carulla
Raquel Garcés
Laura Monso

Laura Purroy

Gerent de FEMEL i Secretaria General de l’Associació de Transformats Metàl·lics, de Maquinària Agrícola i Gremi de Tallers

Maria Carme Sales

Tècnica legal, comptable i fiscal

Treballem de manera coordinada i col·laborativa per impulsar el creixement i la consolidació del sector

La comissió de formació de la FEMEL té com a objectiu promoure i coordinar les iniciatives de formació i capacitació destinades als professionals del sector metal·lúrgic. Aquest òrgan treballa activament per identificar les necessitats de formació dels membres de la federació, desenvolupar plans de formació pertinents i establir aliances amb institucions educatives i empreses per oferir una formació de qualitat i adaptada a les demandes del mercat.

La comissió de borsa de treball de FEMEL contribueix al desenvolupament de l'ocupació i al creixement del teixit empresarial del sector a través d’accions que facilitin la interconnexió entre les empreses del sector metal·lúrgic i els professionals qualificats.

La comissió econòmica de FEMEL té la responsabilitat de supervisar i analitzar les qüestions econòmiques relacionades amb la Federació, així com proposa iniciatives per millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector.