Skip links

Jornada informativa sobre el nou decret de seguretat industrial

Lleida, 29 de maig de 2024.

Amb la publicació del Decret 192/2023 de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han derogat quasi 200 normes de diferents àmbits reglamentaris, que han quedat actualitzades i recollides en un únic text. El Departament d’Empresa i Treball, conjuntament amb les entitats: Gremi de Tallers, Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, Agrisec, el Gremi, Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials, han cregut necessari organitzar una Jornada tècnica per explicar les novetats que suposa aquest Decret a les persones i empreses afectades.

Durant l’acte s’han explicat les funcions, responsabilitats i obligaciones de totes les persones físiques i jurídiques que intervenen en qualsevol dels establiments o instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació del nou reglament, i saber també, com a partir d’ara l’Administració exercirà el control d’aquestes persones i les sancions que es poden imposar pels incompliments reglamentaris.

Les persones afectades per aquest nou decret formen part de les següents categories:

  • Personal d’empreses instal·ladores
  • Tallers de reparació de vehicles
  • Enginyeries que desenvolupin activitats que són competència del Departament d’Empresa i Treball
  • Organismes de control
  • Tècnics de l’administració (local, comarcal…)
  • Tècnics de l’edificació

La jornada s’ha celebrat a l’Auditori Enric Granados de Lleida, amb la perticipació d’unes 300 empreses i autònoms.