Skip links

Acord de col·laboració amb ON4, expertes en matèria d’igualtat

La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL) signa un acord de col·laboració amb On4 Servicios y Formación. Davant del constant increment en obligacions en matèria d’igualtat per tots els empresaris, la col·laboració entre les dues entitats permetrà als socis de la Federació estar al dia de tota la normativa vigent i complir amb totes les obligacions amb beneficis exclusius en serveis com:

  • Plans d’igualtat
  • Valoració dels llocs de treball
  • Creació de fitxes laborals
  • Auditories retributives
  • Prevenció de l’assetjament

Totes les empreses, independentment del nombre de treballadors dels quals disposin, des del 14 d’abril de 2021, d’acord amb el RD Llei 6/2019; estan obligades a realitzar un registre retributiu. La vigència del mateix és la de l’any natural. A més, també han de comptar amb un Pla de Prevenció i Assetjament Laboral, segons determina la Llei d’Igualtat 3/2007 i RD 901/2020 des del març del 2007.

Des del 7 de març de 2022, totes aquelles empreses de més de 50 empleats estan obligades a implementar un pla d’igualtat. Aquest pla s’ha de negociar amb la representació legal dels treballadors, en el cas que no es disposi de representació legal de treballadors s’ha d’acudir a les seus sindicals amb major representació. 

Aquestes són algunes de les obligacions, entre d’altres. Per a més informació o qualsevol dubte, us podeu agreçar a info@femel.org i us posarem en contacte amb les tècniques d’ON4 per un assessorament personalitzat.