Skip links

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Ocupació

  • La signatura ha tingut lloc aquest migdia amb l’objectiu de donar suport a les necessitats d’ocupació i formació del sector del metall.


La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida ha signat avui al migdia un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de l’Ajuntament de Lleida. El regidor de Joventut, Educació i Ocupació i President de l’IMO, Xavi Blanco, juntament amb el President de la FEMEL, Jordi Rull, han presidit la signatura del conveni entre ambdues entitats.

L’acord té l’objectiu d’establir vincles de col·laboració entre ambdues entitats  per afavorir l’optimització dels recursos existents i donar una resposta més acurada a les necessitats de formació en el sector del metall, la intermediació laboral i els recursos humans d’aquest sector a la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència.

La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la Província de Lleida porta a terme una important tasca de promoció de la indústria d’aquest sector creant, participant i promovent tot un seguit d’iniciatives entre les quals es troben diferents propostes de col·laboració per promoure accions d’orientació, de formació i d’acompanyament a la inserció laboral dels diferents col·lectius de la nostra ciutat.

Xavier Blanco ha manifestat que la signatura d’aquest acord arriba en un moment de  manca de personal qualificat en alguns sectors industrials com el metal·lúrgic. Segons l’enquesta de necessitats de contractació elaborada aquest any 2024 per FEMEL, una de les principals preocupacions del sector és la manca de personal qualificat. Les empreses estimen que en els pròxims sis mesos necessitaran incorporar uns 150 llocs de treball i, a un any vista, la xifra ascendeix gairebé a 230 nous llocs de treball.

La signatura del conveni pot ajudar a implementar programes de formació i a retenir talent qualificat, assegurant que les empreses tinguin accés a la mà d’obra necessària per prosperar. En un mercat cada cop més globalitzat i competitiu, és fonamental enfortir la competitivitat i explorar noves oportunitats de mercat, per això la Federació pot oferir suport en la identificació de nous mercats potencials.

FEMEL està representada per més de 600 empreses i té un pes destacat dins de la indústria catalana.