Skip links

Conveni de col·laboració amb l’Associació contra el Càncer a Lleida

Avui, el càncer és el problema sociosanitari més important del nostre país i del món en general. La previsió per a l’any 2030 assenyala que 21.6 milions de persones de tot el món seran diagnosticades d’alguna mena de càncer.

L’augment de la taxa d’incidència del càncer i de la supervivència planteja un altre gran repte per als pròxims anys: posar el focus sobre les necessitats no cobertes tant dels pacients com dels supervivents de càncer.

1 de cada 3 dones i 1 de cada 2 homes tindrà càncer al llarg de la seva vida i 1 de cada 3 diagnosticats estan treballant actualment, això fa que l’entorn laboral sigui una altra preocupació afegida per les persones amb càncer i pels familiars de pacients oncològics.

És per aquest motiu que, des de l’Associació contra el càncer a Lleida ens posem en contacte amb empreses i associacions, com la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la Província de Lleida (FEMEL) per a que junts treballem per millorar la gestió del càncer en l’àmbit laboral i així ajudar empresa i treballador en aquesta lluita.

Potenciant la prevenció i els hàbits de vida saludables i presentant una guia d’acompanyament dirigida a les empreses per a poder introduir un protocol d’actuació que ajudi a gestionar, de la millor manera possible, els casos de càncer a l’empresa de la mà de l’Associació.

Dins del conveni s’hi recullen punts com donar xerrades a aquelles empreses que ho creguin convenient tant a departaments en concret com als treballadors en general, acompanyar a aquelles que necessitin el nostre suport en un moment determinat, fer arribar tots els serveis i prestacions que ofereix l’Associació contra el càncer per tota la província per a que totes les empreses tinguin aquesta eina.

Avui, dins del marc de la campanya d’aquest 4 de febrer Dia Mundial Contra el Càncer, s’ha signat el conveni de col·laboració entre FEMEL i l’Associació contra el càncer a Lleida per començar a avançar d’una manera conjunta en la millora de la gestió del càncer dins del món empresarial.

Hi han assistit el president de FEMEL, el sr. Jordi Rull Perera, el president de l’Associació contra el càncer a Lleida, el sr. Franscesc Maranges Granja, la gerent de FEMEL, la sra. Laura Purroy Claramunt i la sra. Eva Figuera Collada, gerent de l’Associació contra el càncer a Lleida. La signatura ha tingut lloc a la seu de l’Associació contra el càncer a Lleida, al carrer Pallars número 25.