Skip links

FEMEL participa al plenari del Fòrum Secore

La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL) ha participat aquest matí al plenari del Fòrum Secore a la Cambra de Comerç de Lleida per definir el pla d’acció en els principals eixos i grups de treball, fixats en les infraestructures i la formació com a puntals clau del desenvolupament econòmic futur.

El FòrumSecore és l’espai de cooperació i col·laboració entre els agents socials i econòmics de les Terres de Lleida, generador de mesures i propostes específiques per a la reactivació econòmica i social del nostre territori.

#infraestructures #formació #desenvolupamenteconòmic #territori